PELET

Pelet čine mali valjci presovane piljevine koja se dobiva ostatcima obrade drva, sušenog i presanog.

Pelet je izvor prirodne, čiste energije jer ne sadži hemijske aditive i ljepila.

Sušenjem se maksimalno smanjuje vlažnost što osigurava odlično sagorijevanje i visoku energetsku vrijednost. Uticaj peleta na okoliš je minimiziran jer se normalna količina ugljičnog dioksida emitiranog u atmosferu ne povećava.

Proizvodnja peleta iz obnovljivog izvora energije drveta, osigurana je i za budućnost.

Zbog opskrbe na domaćem ili europskom tržištu ne može doći do oscilacije u isporuci ili do oscilaciji cijena.

Cijena peleta ne ovisi o cijeni nafte i plina, znači na eventualno povećanje cijene nafte i plina na svijetskom tržištu neće povećati cijenu peleta zato što je pelet proizvod iz lokalnih resursa, naših šuma i proizvodi se u BiH.

Za skladištenje peleta Vam je potrebno dosta manje prostora u usporedi na ostala goriva, a ujedno je i čisto gorivo za skladištenje.

Kotlovi na pelet su prilikom investicije skuplji nego kotlovi na čvrsto gorivo, međutim troškovi grijanja su znatno manji, tako da Vam se veća investicija na samom početku isplati jer ćete uštedjeti na cijeni goriva tokom čitavog perioda grijanja na pelet.

Usporedba peleta sa drugim energentima :

2 kg peleta -> 1 l ulja za loženje

1 kg peleta -> 2 kg uglja

2 kg peleta -> 1,8 m³ plina

Kontaktirajte nas

Grabovac bb (Magistralni put M4) 75 320 Gračanica, Bosna i Hercegovina.

kovan@bih.net.ba
kovanmi@bih.net.ba
servis@kovan.ba

Centrala: +387 35 704 416
Fax: +387 35 704 417
Servis: +387 35 367 777