ELEKTROSEKTOR: tehnička podrška u funkciji energetske efikasnosti Već danas DIGITALIZACIJA uveliko mijenja sva područja života i postojećih poslovnih modela. Ona povećava pritisak na industriju-ali otvara istovremeno i nove poslovne mogućnosti. Sa skaliranim rješenjima na platformi Siemensa već je danas moguće postati digitalno preduzeće u funkciji osiguranja osnovnog faktora za održivost: konkurentnosti. Tako industrija današnjice stoji pred velikim izazovima: skraćivanje vremena od razvoja do tržišta, povećanje fleksibilnosti, podizanje kvalitete, povećanje efikasnosti uz istovremeno podizanje sigurnosti.
Kovan MI doo želi prije svega ponuditi svojim kupcima i partnerima osnovne elemente-proizvode koji su spremni za energetsku efikasnost IE3 / IE4. Tako imamo respektabilnu količinu SIMOTICS elektromotora na skladištu, stepena efikasnosti IE3, te nekoliko elektromotora iz nove generacije niskonaponskih motora na reluktantnom principu 1FP1. Elektromotor je osnovni i najbitniji element jednog proizvodnog pogona: pumpe, ventilatora, kompresora, transportne trake, dizala, krana, prese,drobilice, mlina...Kako bi jedan ovakav pogon radio stabilno, pouzdano i optimalno, moraju se zadovoljiti osnovne funkcije: sklapanje, zaštita, kontrola, startanje, zaustavljanje, regulacija i upravljanje.
Naravno da svaki pogon ne mora imati upravljanje i regulaciju, ali sve ostale funkcije jednostavno moraju biti pažljivo odabrane, kako bi se zadovoljio pouzdan i optimalan rad elektromotornog pogona. Svakako da su u ovoj horizontalnoj integraciji jako bitni i ostali elementi: frekventni regulatori, starteri, spojnice i reduktori. U Kovanu-Siemens partneru možete dobiti ovo sve iz jedne ruke. Perfektno integrisani elementi-perfektni u timu. Za sve klase snaga. Kao standardno rješenje ili prilagođeno rješenje za individualne potrebe. Niti jedan drugi proizvođač na tržištu ne može ponuditi uporedni portfolio. Osim toga, sve Siemens pogonske komponente su tako optimalno odabrane, da u svakoj aplikaciji djeluju optimalno.

U vertikalnoj integraciji želimo našim kupcima ponuditi i osigurati sve gore navedene funkcije.

U prvom redu stoji široka lepeza motorsko zaštitnih prekidača, sklopnika i kontrolnika iz serije SIRIUS. Sirius modularni sistem odlikuje se svojom jednostavnošću, efikasnošću i uvijek aktuelnim korakom sa razvojem ostalih elemenata. Svejedno da li vam treba prekidač iz serije 3RV2, različite sklopničke kombinacije za direktan uklop, uklop zvijezda / trokut ili kombinacija za reverziranje, naći ćete kod nas. Ili vam treba mekano upuštanje / zaustavljanje, tu je majstor iz serije 3RW. Ukoliko vam treba regulisani elktromotorni pogon, tu su frekventni regulatori iz serije SINAMCS 6SL. Oni sa jednostavnim aplikacijama iz serije V20, preko onih standardnih iz serije G120C, ili pak oni sa težim aplikacijama, na raspolaganju su regulatori iz serije G120 ( neizostavan element u kombinaciji sa sinhronim reluktantnim motorom ). Ili vam pak treba upravljanje elektromotronim pogonom, tu je pametna upravljačka jedinica iz serije SIMATIC S7 1200. Ili jednostavnija logička jedinica iz serije LOGO!
Naravno da svaki elektromotorni pogon potrebuje i određene kontrolnike, kako električnih, tako i neelektričnih veličina. Opet su tu kontrolnici iz serije SIRIUS: vremenski releji, kontrolnici faza, simetrije, napona, struja, izolacije, nivoa, funkcionalni moduli...Svejedno da li u klasičnoj izvedbi ( na našem skladištu ) ili u izvedbi za IO Link. Simens SIRIUS govori i IO link jezikom. Jezikom koji na standardan način prenosi informacije iz polja preko distribuirane periferije ET200S, ET200SP putem PROFINET komunikacije do naših standardnih PLC uređaja iz serije S71500, S71200. Takvom strukturom omogućeno je da pričaju svi elementi jednog elektromotornog razvoda od vrha do dna na jedan jedinstven i jednostavan način. Ne trošite vrijeme, ne čekajte da vam troškovi jednog neoptimiranog elektromotornog razvoda ugroze proizvodnju i poslovanje, ne ugroze vašu konkuretnost. Nasuprot tome, preduprijedite ih izborom naših komponenata na platformi SIEMENS-a. Pokucajte na vrata Kovan MI doo. Ona su vam uvijek otvorena i na njima ćete naći nasmijana lica i stručan tim za najveći dio vaših potreba i aplikacija. Svejedno da li se radi o izboru komponente ili savjetodavne funkcije pri izboru jedne ili više komponenata elektromotornog pogona. Hvala na povjerenju

- Kovan M.I. je ostvario poslovnu suradnju i partnerstvo sa kompanijom Siemens tako da smo postali zastupnici njihovih Flender i Simogear linija spojnica, reduktorskih motora i reduktora.
- Na našoj lager listi imamo veliku ponudu Siemens motora, koje smo spremni dostaviti u najkraćem mogućem roku.
- Siemens motori iz naše ponude odlikuju se kvalitetom i različitim karakteristikama za svaku potrebu kupca, sa velikim izborom snage motora, brojem obrtaja i jačinom zakretnog momenta.

Kontaktirajte nas

Grabovac bb (Magistralni put M4) 75 320 Gračanica, Bosna i Hercegovina.

kovan@bih.net.ba
kovanmi@bih.net.ba
servis@kovan.ba

Centrala: +387 35 704 416
Fax: +387 35 704 417

Servis: +387 35 367 777