GALVANSKO – HLADNO CINČANJE

Firma Kovan M.I od 2005.god. u svom sastavu posjeduje automatsku liniju za pocinčavanje metala.

Iz slabo kiselog hloridnog elektrolita za galvansko cinčanje kojeg koristimo moguće je pocinčavati predmete od nisko legiranih konstrukcijskih čelika, legiranih čelika, sivog liva, bakra i bakarnih legura. Predmeti se mogu cinčati na nosačima ili u bubnjevima, ovisno o dimenzijama predmeta i o tehničkim zahtjevima. Proces je zasnovan na Atotech tehnologiji galvanskog cinčanja i odlikuje se visokim sjajem i dobrom korozionom postojanošću.

Cinčanje na nosačima

Automatska linija sa 2 kade po 750 litara elektrolita. Maksimalne dimenzije predmeta:

- dužina do 1400mm

- visina do 800mm

- širina do 400mm

Debljina prevlake prema DIN i ISO standardima je od 5 do 25 mikrona. Linija je koncipirana prema zahtijevima autoindustrije, a od 2008.god. primjenjujemo sistem upravljanja prema ISO standardu 9001:2008.

Cinčanje u bubnjevima

Sitni predmeti kao vijčana roba, pločice, ekseri, matice, itd. cinčaju se u bubnjevima.

Bubnjevi su kapaciteta cca. 100 kg (zavisno od vrste robe) Najmanje dimenzije predmeta koje možemo pocinčati na taj način su promjera 1,5 mm (npr. ekseri debljine žice 1,5 mm). Debljina prevlake može biti od 5 do 12 mikrona.

Dodatne obrade nakon cinčanja (pasivizacija)

Hemijska obrada pocinčane površine Uobičajeno je da se pocinčana površina nakon ispiranja podvrgne hemijskom postupku pasiviziranja ili kromatiranja u cilju povećanja korozione otpornosti cinka kao i u svrhu postizanja dekorativnih osobina. Raspolažemo slijedećim vrstama pasivacija: - plavo kromatiranje - Cr(III) - žuto kromatiranje - crno kromatiranje Plava pasivizacija zadovoljava ELV i RoHS direktive EU. Preporučujemo Vam naše kapacitete za pocinčavanje jer mi možemo zadovoljiti kvalitetom, rokovima isporuke i cijenom, pogotovo za proizvode namijenjene izvozu na zapadnoevropska tržišta.

CIJENE USLUGA

Cijene usluga ovise o nekoliko faktora, zbog kojih ne postoji jedinstvena cijena za svaku poziciju. Cijena se određuje za svaki proizvod na temelju kalkulacije. Faktori o kojima ovisi cijena galvanske usluge, bez kojih nije moguće napraviti kalkulaciju su: - nacrt ili skica pozicije sa dimenzijama i težinom - vrsta prevlake, debljina prevlake, standardi - količine Na temelju tih podataka izrađuje se detaljna kalkulacija i analiza potrebnih postupaka koji su potrebni da se ispune traženi zahtjevi. Rezultat kalkulacije je optimalna cijena obrade izražena po kg ili kom. Pošaljite nam Vaše uzorke na besplatnu obradu!

Upite šaljite na fax 035/704-417 ili e-mail: galvanizacija@kovan.ba

Kontaktirajte nas

Grabovac bb (Magistralni put M4) 75 320 Gračanica, Bosna i Hercegovina.

kovan@bih.net.ba
kovanmi@bih.net.ba
servis@kovan.ba

Centrala: +387 35 704 416
Fax: +387 35 704 417
Servis: +387 35 367 777